Oddzialy Przedszkolne przy Szkołach - place zabaw dla przedszkoli

W ramach projektu EFS 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" wydzielona program 9.1.1 PO KL w zakresie kompleksowego przygotowania placów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat. Projekt jest skierowany głównie na modernizacje i zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci. Place zabaw dla przedszkoli muszą być odpowiednio wyposażone - przede wszystkim liczy się tutaj rozwój najmłodszych oraz bezpieczeństwo.W ramach tego programu można pozyskać około 45 000 zł na doposażenie placu zabaw.

Place zabaw dla przedszkoli