Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo

w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Grupa Hydro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do składania oferty na wykonanie usług polegających na Opracowanie konstrukcyjne elementów (urządzeń zabawowych) na place zabaw dla dzieci sposobu ich łączenia oraz udoskonalenia ciągu technologicznego do ich produkcji.

Termin składania ofert mija 10.01.2017 r o godzinie 23:59.

Jednocześnie informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem Id ogłoszenia 3889.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego