Stan techniczny placu zabaw


Kontrola stanu technicznego  placu zabaw powinna być wykonywana, co jakiś czas - wszystko, ze względu na jego użytkowników. Przepisy prawa, mówią o obowiązku właściciela lub zarządcy  o odpowiedzialności za obiekt, zgodnie z przepisami kodeksu prawnego i cywilnego. Właściciel również ponosi odpowiedzialność za zdarzenia, jakie mogę wystąpić na placu zabaw (ustawa o Prawie Budowlanym, z dnia 7 lipca 1994r., tekst jedn Dz.U.z 2006r. nr 156 poz. 118 z późn.zm.)

Serwis i przegląd placu zabaw

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw, zachęcamy do regularnych kontroli urządzeń w celu eliminacji sytuacji niebezpiecznych dla dzieci. Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne, które umożliwia nam wykonanie serwisu  placu zabaw, w zakresie:
 
  • przeglądu podstawowego
  • wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu
  • odpowiednią renowację placu zabaw
  • likwidacje czynników zagrażających: elementów zepsutych pod wpływem warunków atmosferycznych, czy zużycia;
  • naprawę nawierzchni, powierzchni elementów stalowych/metalowych

Przegląd placu powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w normie PN-EN 1176-7:2009. Należy pamiętać, że wykonany przegląd powinien być dokładnie opisany w dokumentacji dotyczącej kontroli placu zabaw.