Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA HYDRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy. Farbiarskiej 28, 62-050 Mosina, REGON 302783184, NIP 777-324-00-81

Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail przetwarzamy jedynie w celu nawiązania i podtrzymania kontaktu (telefonicznie. przez e-mail lub w drodze osobistego spotkania) w celu przekazania informacji na temat potencjalnej współpracy lub informacji dotyczącej naszych produktów oraz usług.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zarządzania istniejącymi relacjami, jakie mogą nas z Państwem łączyć oraz wykonywania naszych umownych praw i obowiązków, jeżeli jesteśmy związani z Państwem umową. Zobowiązujemy się do tego, aby Państwa dane osobowe nie były przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych ani innych podmiotów gospodarczych. Przetwarzamy Państwa dane jedynie w celu relizacji zawartych umów. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania naszych umownych zobowiązań i roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt na adres kontakt@placzabaw.com.pl. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani utrzymaniem kontaktu z naszą firmą i nie chcą otrzymywać od nas informacji marketingowych prosimy o taką informację na adres kontakt@placzabaw.com.pl.